1. Horse head watermark, Langkah mudah untuk mengetahui keaslian dinar adalah, pegang lalu arahkan dinar pada tempat yang terang. Periksa bahawa gambar kepala kuda atau Horse Head Watermark harus jelas nampak, karana pattern itu ditanam dan bukan dicetak di atas kertas.
  2. Color Changing Symbol, disebelah bawah kiri, 8 bahagian simbolnya haruslah mempunyai warna yang boleh berubah-ubah dari ungu ke hijau jika dilihat dari sisi yang lain.
  3. Ultraviolet writing, Untuk mengetahui tulisan ultraviolet Dinar Iraq ini, haruslah menggunakan sinar ultraviolet . Arahkan sinar UVA ke huruf-huruf yang samar pada Dinar Iraq tersebut, lalu periksa apakah pada bahagian dalam kotak UV tulisan nampak jelas dari bahagian belakang).
  4. Metallic Ink (Khusus dinar 25.000), Gambar merpati pada dinar tersebut dicetak dengan warna tinta metalic, iaitu tepatnya di atas kiri bahagian belakang.
  5. Security Thread (Khusus dinar 25.000), disitu haruslah ada benang pengaman berwarna metalic yang tertanam di dalam bahan kertasnya.
  6. Unique Serial Number, setiap mata wang dinar ditandai dengan tulisan unik angka-angka Arab Timur. Perhatikan pengangkaanya ke dalam pengangkaan umum di bawah ini, dimana angka 2 dan 3 nya mirip dengan pengangkaan umum.